• Chỉ có sách và người thầy mới làm nên trường học. (Xu Khomlixnki)
  • Trường THCS Tạ Thị Kiều
  • Trường THCS Tạ Thị Kiều
  • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
  • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới

Tổ Sinh – Hóa – Địa

Tổ Sinh – Hóa – Địa có tiền thân là Tổ Tự nhiên. Bắt đầu từ năm 1997-1998 tổ được tách ra và được đặt tên Tổ Sinh – Hoá – Địa – Thể dục, đến năm học 2001–2002 tổ có tên là Tổ Sinh – Hóa – Địa. Từ năm học 2000–2001, cô Đoàn Ngọc Thúy được Ban giám hiệu phân công làm tổ trưởng chuyên môn của tổ.

Từ tháng 9/2000 đến nay, được sự quan tâm và giúp đỡ tận tình của Ban giám hiệu cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của các giáo viên trong tổ đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua nhiều năm đảm nhiệm công tác tổ trưởng, tôi cùng đồng nghiệp trong tổ luôn phấn đấu đến nay đã đạt được những thành tích như sau:

Năm học

Tổ Lao động Tiên tiến

giáo viên giỏi

Chiến sĩ Thi đua Cơ sở

Bằng UBND Tỉnh

CSTĐ tỉnh

Huyện

Tỉnh

2000-2001

x

1

2001-2002

x

2

2002-2003

3

2

2003-2004

x

3

2

2004-2005

4

4

3

2005-2006

X

4

3

3

2006-2007

X

4

1

3

1

2007-2008

X

5

1

5

1

1

2008-2009

X

5

1

5

1

2009-2010

x

3

3

1

2

2010-2011

2

1

2010-2011

2

2

Ngoài những thành tích đạt được ở trên tổ cũng nhiều năm liền đạt tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc, nhiều cá nhân trong tổ cũng nhận được giấy khen của Công đoàn Giáo dục Huyện và Liên đoàn Lao động Huyện, Tỉnh tặng.

THÀNH TÍCH CỦA TỔ SINH – HOÁ – ĐỊA

* Năm học: 2000-2001:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thúy

– Tổ Lao động Tiên tiến

* Năm học: 2001-2002:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thúy, Phượng

– Tổ Lao động Tiên tiến

* Năm học: 2002-2003:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thúy, phượng, Thủy

– Bằng UBND Tỉnh: Thúy, Phượng

– Tổ Lao động Tiên tiến: 0

* Năm học: 2003-2004:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thúy, Phượng, Thủy

– Bằng UBND Tỉnh: Thúy, Phượng

– Tổ Lao động Tiên tiến

* Năm học: 2004-2005:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thúy, phượng, Thủy, Phong

– Bằng UBND Tỉnh: Thúy, Phượng, Thủy

– Tổ Lao động Tiên tiến: 0

– Chiến sĩ Thi đua Cơ sở: Thúy, Phượng, Thủy, Phong

* Năm học: 2005-2006:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thúy, Phượng, Thủy, Phong

– Bằng UBND Tỉnh: Thúy, Phượng, Thủy

– Tổ Lao động Tiên tiến

– Chiến sĩ Thi đua Cơ sở: Thúy, Phượng, Thủy

* Năm học: 2006-2007:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thúy, Phượng, Thủy, Phong

– Bằng UBND Tỉnh: Phượng

– Tổ Lao động Tiên tiến

– Chiến sĩ Thi đua Cơ sở: Phượng, Thủy, Phong

* Năm học: 2007-2008:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thúy, Phượng, Thủy, Phong, Đào

– Bằng UBND Tỉnh: Thủy

– Tổ Lao động Tiên tiến

– Chiến sĩ Thi đua Cơ sở: Phượng, Thủy, Phong, Thúy, Đào

– Chiến sĩ Thi đua Tỉnh: Phượng

* Năm học: 2008-2009:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thúy, Phượng, Thủy, Phong, Đào

– Bằng UBND Tỉnh: Thúy

– Tổ Lao động Tiên tiến

– Chiến sĩ Thi đua Cơ sở: Phượng, Thủy, Phong, Thúy, Đào

* Năm học: 2009-2010:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thúy, Thủy, Phong

– Bằng UBND Tỉnh: Phong

– Tổ Lao động Tiên tiến

– Chiến sĩ Thi đua Cơ sở: Thủy, Phong, Thúy

– Chiến sĩ Thi đua Tỉnh: Thúy, Thủy

* Năm học: 2010-2011:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thủy, Phong

– Bằng UBND Tỉnh: 0

– Tổ Lao động Tiên tiến

– Chiến sĩ Thi đua Cơ sở: Thủy

* Năm học: 2011-2012:

– Giáo viên giỏi Huyện: Thủy, Phong

– Bằng UBND Tỉnh: 0

– Tổ Lao động Tiên tiến

– Chiến sĩ Thi đua Cơ sở: Thủy, Phong

Trường THCS Tạ Thị Kiều
Bản quyền © 2013-2019 thuộc về Trường THCS Tạ Thị Kiều.
Trang web được thiết kế bằng HTML5 và CSS3.