• Trường THCS Tạ Thị Kiều
  • Trường THCS Tạ Thị Kiều
  • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
  • Chỉ có sách và người thầy mới làm nên trường học. (Xu Khomlixnki)
  • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 08/01/2018

Đăng bởi TTK ngày