• Trường THCS Tạ Thị Kiều
  • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
  • Chỉ có sách và người thầy mới làm nên trường học. (Xu Khomlixnki)
  • Trường THCS Tạ Thị Kiều
  • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới

Thời khóa biểu

Tải xuống Tải bản in thời khóa biểu

Học kỳ 1: Số 1 | Số 2 | Số 3 | Số 4 | Số 5 | Số 6

Học kỳ 2: Số 1 | Số 2 | Số 3

Lưu ý: Quí thầy cô nhấn phím F5 vài lần để nội dung được cập nhật đầy đủ và chính xác.