• Trường THCS Tạ Thị Kiều
 • Chỉ có sách và người thầy mới làm nên trường học. (Xu Khomlixnki)
 • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
 • Trường THCS Tạ Thị Kiều
 • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ II từ ngày 04/03/2019

Đăng bởi TTK ngày

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 2 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 04/03/2019.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Công nghệ 7 tăng 1 tiết, thực hiện 2 tiết/tuần.
 • Công nghệ 8 giảm 1 tiết, thực hiện 1 tiết/tuần.
 • Và một số thay đổi nhỏ khác.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 3) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 11/02/2019

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 11/02/2019.

  Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

  Lý do thay đổi:

 • Thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh của các lớp 9.
 • Môn Âm nhạc được sắp xếp học trái buổi.
 • Và một số thay đổi nhỏ khác.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 2) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu học kỳ II từ ngày 02/01/2019

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 02/01/2019.

  Quí thầy cô chủ nhiệm nhắn tin hoặc gọi điện thông báo cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời thông qua website của trường.

  Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 1) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ I từ ngày 26/11/2018

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ 1 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 26/11/2018.

  Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

  Lý do thay đổi:

 • Điều chỉnh phân công giảng dạy môn Tin học.
 • Một số thay đổi khác.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 5) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ I từ ngày 12/11/2018

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 1 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 12/11/2018.

  Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

  Lý do thay đổi:

 • Điều chỉnh phân công giảng dạy môn Tin học.
 • Một số thay đổi khác.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 4) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 29/10/2018

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 1 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 29/10/2018.

  Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

  Lý do thay đổi:

 • Điều chỉnh phân công giảng dạy môn tiếng Anh.
 • Một số thay đổi khác.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 3) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 (Mới) học kỳ I từ ngày 10/09/2018

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 10/09/2018.

  Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

  Lý do thay đổi:

 • Điều chỉnh phân công môn Sinh học 7.
 • Cố định ngày dạy cho giáo viên tăng cường.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 2 mới) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 03/09/2018

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 03/09/2018.

  Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

  Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công các môn Vật lí, Sinh học, Hóa học, tiếng Anh.
 • Thêm môn Nghề cho khối 8.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 2) tại đây.

  Trường THCS Tạ Thị Kiều
  Bản quyền © 2013-2017 thuộc về Trường THCS Tạ Thị Kiều.
  Website được thiết kế bằng HTML5 và CSS3.
  Thiết kế bởi EduSoft