• Trường THCS Tạ Thị Kiều
 • Trường THCS Tạ Thị Kiều
 • Chỉ có sách và người thầy mới làm nên trường học. (Xu Khomlixnki)
 • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
 • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới

Danh mục tài liệu – Tham khảo 3

Đăng bởi TTK ngày

DANH MỤC TÀI LIỆU

 1. Nhan đề : Gia đình trường học đầu tiên của lòng nhân ái / Lê Thị Bừng
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998 Mô tả vật lý :          128tr. ; 20cm Phân loại UDC :    371.018 Số đăng ký :            0533
 1. Nhan đề : Gia đình trẻ và việc hình thành nhân cách thanh niên / Dương Tự Đam
Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999 Mô tả vật lý :          135tr. ; 19cm Phân loại UDC :    3KTV.1 Số đăng ký :            0366
 1. Nhan đề : Giai thoại dã sử Việt Nam / Nguyễn Khắc Thuần
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008 Mô tả vật lý :          456tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9(V)(092) Số đăng ký :            0466
 1. Nhan đề : Giao thừa năm 2000: những sắc màu thế kỉ / Nhiều tác giả
Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999 Mô tả vật lý :          735tr. ; 19cm Phân loại UDC :    001 Số đăng ký :            0081-0082
 1. Nhan đề : Giaỉ bài tập toán 9 / Nguyễn Đức Chí
Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2014 Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            1923-1924
 1. Nhan đề : Giaó dục kiến thức, kĩ năng cho học sinh tìm hiểu môi trường và phòng tránh, thích ứng với thảm họa thiên tai / Minh Anh
Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2013 Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm Phân loại UDC :    371 Số đăng ký :            2066-2067
 1. Nhan đề : Giaó dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và TNXH cho học sinh THCS / Phạm Mạnh Hà
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2013 Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm Phân loại UDC :    T102 Số đăng ký :            2064-2065
 1. Nhan đề : Giaó dục môi trường qua môn địa lí / Nguyễn Phi Hạnh
Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2004 Mô tả vật lý :          272tr. ; 21cm Phân loại UDC :    91 Số đăng ký :            0599
 1. Nhan đề : Giả sách bài tập Toán 9 / Trần Tiến Tự
Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2015 Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            1016
 1. Nhan đề : Giải Bài Tập Toán 9 tập 2 / Võ Minh Đức; Nguyễn Thái Bình
Nơi xuất bản :         TP. HCM : Đại học sư phạm Hồ _hí Minh, 2011 Mô tả vật lý :          216tr ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            0968-0969
 1. Nhan đề : Giải Bài tập toán 6 / Lê Nhứt
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 1998 Mô tả vật lý :          150 tr. ; 24 cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            1507
 1. Nhan đề : Giải bà tập toán 9 / Trầm Tiến Tự
Nơi xuất bản :         Đồng Nai : Đồng Nai, 2015 Mô tả vật lý :          136tr ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            1009
 1. Nhan đề : Giải bài Toán bằng cách lập phương trình ở THCS / Nguyễn Thiện
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010 Mô tả vật lý :          91tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            2088
 1. Nhan đề : Giải bài toán bằng cách lập  phương trình ở THCS / Nguyễn Thiện
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010 Mô tả vật lý :          91tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            2097
 1. Nhan đề : Giải bài tập Toán 9 / Nguyễn Đức Chí
Nơi xuất bản :         TP. HCM : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2014 Mô tả vật lý :          128tr ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            0993
 1. Nhan đề : Giải bài tập Toán 9 tập hai / Nguyễn Đức Chí
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016 Mô tả vật lý :          184tr ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            0994-0996
 1. Nhan đề : Giải bài tập Toán 9 / Trần Tiến Tự
Nơi xuất bản :         H. : Đồng Nai, 2015 Mô tả vật lý :          136tr ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            0998
 1. Nhan đề : Giải bài tập Vật Lý 9 / Trần Tiến Tự
Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp, 2016 Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm Phân loại UDC :    53 (076) Số đăng ký :            1656
 1. Nhan đề : Giải bài tập hóa học 9 / Nguyễn Tấn Minh, Bùi Anh Tuấn
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2010 Mô tả vật lý :          118tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54 Số đăng ký :            1068-1070
 1. Nhan đề : Giải bài tập hóa học 9 / Huỳnh Văn út
Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2016 Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54 Số đăng ký :            1072
 1. Nhan đề : Giải bài tập hóa học 9 / Nguyễn Tấn Minh, Bùi Anh Tuấn
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2010 Mô tả vật lý :          118tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54 Số đăng ký :            1077
 1. Nhan đề : Giải bài tập toán 9 tập 1 / Lê Nhứt
Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2015 Mô tả vật lý :          127tr ; 24cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            0986
 1. Nhan đề : Giải bài tập toán 9 : T:1 / Võ Minh Đức, Nguyễn Thái Bình
Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2011 Mô tả vật lý :          200tr. ; 24cm Phân loại UDC :    Số đăng ký :            1230
 1. Nhan đề : Giải bài tập toán lớp 9 : Tập 1 / Võ Minh Đức, Nguyễn Thái Bình
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011 Mô tả vật lý :          200tr ; 24cm Phân loại UDC :    513 Số đăng ký :            0988
 1. Nhan đề : Giải bài tập vật lí 9 / Trương Thọ Lương, Nguyễn Hùng Mãnh, Trương Thị kim Hồng
Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Ch Minh, 2013 Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm Phân loại UDC :    53(076) Số đăng ký :            1023
 1. Nhan đề : Giải bài ập vật lí 9 / Vũ Thị Phát Minh, Châu Văn Tạo, Nguyễn Đăng Khoa,..
Nơi xuất bản :         H. : Đai học Quốc gia Hà nội, 2012 Mô tả vật lý :          255tr. ; 24cm Phân loại UDC :    53(076) Số đăng ký :            1025
 1. Nhan đề : Giải sách bài tập vật lí 9 / Hoàng Tú, Nguyễn Diệu Hương
Nơi xuất bản :         H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2014 Mô tả vật lý :          79 ; 24cm Phân loại UDC :    53(076) Số đăng ký :            1022
 1. Nhan đề : Giải toán và câu hỏi trắc nghiệm hình học 9 / Trần Thành Minh, Phan Lưu Biên, Trần Quang Nghĩa
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009 Mô tả vật lý :          236tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51 (076 ) Số đăng ký :            0977
 1. Nhan đề : Giải toán và câu hỏi trắc nghiệm hình học 9 / Trần Thành Minh, Phan Lưu Biên, Trần Quang Nghĩa
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006 Mô tả vật lý :          236tr. ; 24cm Phân loại UDC :    512 Số đăng ký :            0985
 1. Nhan đề : Giải toán và câu hỏi trắc nghiệm toán 8 : T:1 / Phan Lưu Biên, Trần Thành Minh, Trần Quang Nghĩa
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009 Mô tả vật lý :          247tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            1221
 1. Nhan đề : Giải toán và trắc nghiệm Vật lí 9 / Bùi Quang Hân, Nguyễn Duy Hiền, Nguyễn Tiến
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009 Mô tả vật lý :          215tr. ; 24cm Phân loại UDC :    3(076) Số đăng ký :            1190
 1. Nhan đề : Giải toán và ôn luyện hình học 9 / Nguyễn Đức Chí
Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014 Mô tả vật lý :          222tr. ; 24cm Phân loại UDC :    519076) Số đăng ký :            1010
 1. Nhan đề : Giải toán và ôn luyện Đại số 9 / Nguyễn Đức Chí
Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014 Mô tả vật lý :          246tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51(075) Số đăng ký :            1011
 1. Nhan đề : Giải vở bài tập toán 6 : T:2 / Đỗ Minh Khang, Phạm Hoàng Chúng
Nơi xuất bản :         H. : Thời Đại, 2010 Mô tả vật lý :          117tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            1523
 1. Nhan đề : Giảng văn truyện Kiều / Đặng Thanh Lê
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001 Mô tả vật lý :          183tr. ; 20cm Phân loại UDC :    8(V)(07) Số đăng ký :            0157
 1. Nhan đề : Giảng văn truyện Kiều / Đặng Thanh Lê
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001 Mô tả vật lý :          183tr. ; 20cm Phân loại UDC :    8(V)(07) Số đăng ký :            0532
 1. Nhan đề : Giảng văn truyện kiều / Đặng thanh Lê
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001 Mô tả vật lý :          183 tr. ; 20,3 cm Phân loại UDC :    8(V)(07) Số đăng ký :            0418
 1. Nhan đề : Giảng và giải toán 9 / Đỗ Minh Khang, Phạm Hoàng Chúng
Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2009 Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            1017
 1. Nhan đề : Giảng và giải toán Toán 9 / Đỗ Minh Khang; Phạm Hoàng Chúng
Nơi xuất bản :         TP. HCM : Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 2009 Mô tả vật lý :          175tr ; 24cm Phân loại UDC :    512 Số đăng ký :            0965
 1. Nhan đề : Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở / Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Đặng Hoàng Minh
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012 Mô tả vật lý :          218tr ; 20cm Phân loại UDC :    371(07) Số đăng ký :            2173-2174
 1. Nhan đề : Giáo dục giới tính trong quan hệ nam nữ / Hoan Ca
Nơi xuất bản :         H. : Y Học, 2009 Mô tả vật lý :          158tr ; 19.5cm Phân loại UDC :    371 Số đăng ký :            0693
 1. Nhan đề : Giáo dục không trừng phạt khuyến khích trẻ tự giác kỷ luật / Gordon Thomas, Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Thu Hương (dịch)
Nơi xuất bản :         H. : Tri Thức, 2011 Mô tả vật lý :          276tr. ; 21cm Phân loại UDC :    371 Số đăng ký :            0320
 1. Nhan đề : Giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích và sơ cấp cứu / Nguyễn Võ Kỳ Anh
Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa – thông tin, 2012 Mô tả vật lý :          255tr. ; 21cm Phân loại UDC :    4(v) Số đăng ký :            0581
 1. Nhan đề : Giáo dục môi trường qua môn địa lí ở trường phổ thông / Nguyễn Phi Hạnh, Nguyễn Thị Kim Chương
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998 Mô tả vật lý :          143tr. ; 20cm Phân loại UDC :    91 Số đăng ký :            0313
 1. Nhan đề : Giáo dục trật tự an toàn giao thông / Đặng Thúy Anh, Trần Sơn, Nguyễn Hữu Khải
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007 Mô tả vật lý :          60t. ; 24cm Phân loại UDC :    6V(075) Số đăng ký :            0480
 1. Nhan đề : Giáo dục trẻ em vị thành niên / Nguyễn Dục Quang chủ iên
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007 Mô tả vật lý :          120tr. ; Phân loại UDC :    371.018 Số đăng ký :            0547
 1. Nhan đề : Giáo trình cơ sở Hóa học hữu cơ / Trần Quốc Sơn; Đag văn liếu
Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 2007 Mô tả vật lý :          360tr ; 24cm Phân loại UDC :    54 Số đăng ký :            1646
 1. Nhan đề : Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Mậu Hãn, Vũ Quang Hiển
Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2007 Mô tả vật lý :          255tr ; 20cm Phân loại UDC :    3K5H6 Số đăng ký :            1748
 1. Nhan đề : Giọt thời gian trốn thoát / Thùy An
Nơi xuất bản :         H. : Đồng Nai, 1997 Mô tả vật lý :          133tr. ; 19cm Phân loại UDC :    VN Số đăng ký :            0359-0364
 1. Nhan đề : Giới thiệu các bài soạn vật lí 9 / Ngô Mai Thanh, Trịnh Thị Hải Yến
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005 Mô tả vật lý :          248tr. ; 24cm Phân loại UDC :    53 Số đăng ký :            1188
 1. Nhan đề : Giới thiệu đề thi tuyển sinh váo lớp mười trung học phổ thông chuyên hóa học 9 / Nguyễn Cường
Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2011 Mô tả vật lý :          327tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54 Số đăng ký :            1076
 1. Nhan đề : Giới từ tiếng anh / Ngọc Lam
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008 Mô tả vật lý :          95tr ; 20cm Phân loại UDC :    4(v) Số đăng ký :            1944
 1. Nhan đề : Giúp em học giỏi Hóa học 8 / Huỳnh Văn Ut
Nơi xuất bản :         ĐN : Đồng Nai, 2015 Mô tả vật lý :          183 tr. ; 24 cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1273
 1. Nhan đề : Giúp em học giỏi hóa học 9 / Huỳnh Văn út
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2014 Mô tả vật lý :          216tr ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1058
 1. Nhan đề : Giúp em học giỏi hóa học 8 / Huỳnh Văn Ut
Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2011 Mô tả vật lý :          183 tr. ; 24 cm Phân loại UDC :    Số đăng ký :            1265-1267
 1. Nhan đề : Giúp em học giỏi sinh học 9 / Lâm chí Toàn
Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009 Mô tả vật lý :          173tr. ; 24cm Phân loại UDC :    57 Số đăng ký :            1078
 1. Nhan đề : Giúp em học giỏi sinh học 9 / Lâm Chí Tòn
Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009 Mô tả vật lý :          173tr. ; 24cm Phân loại UDC :    Số đăng ký :            1086
 1. Nhan đề : Giúp học Toán THCS Hình học 8 : Tóm tắt lý thuyết bài tập cơ bản và nâng cao / Phan Tiến Dũng
Nơi xuất bản :         H. : Tổng Hợp, 2008 Mô tả vật lý :          202tr. ; 24cm Phân loại UDC :    513 Số đăng ký :            2086-2087
 1. Nhan đề : Giúp học tốt hóa học 9 / Phạm Đoan Trinh, Lê Văn Trọng, Hoàng Việt, Phan Tiến Dũng, Minh Đức
Nơi xuất bản :         TP.HCM : TP.Hồ Chí Minh, 2006 Mô tả vật lý :          167tr ; 24cm Phân loại UDC :    54 Số đăng ký :            1062
 1. Nhan đề : Giúp học tốt toan1THCS Đại số 9 / Phan Tiến Dũng
Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp, 2006 Mô tả vật lý :          190tr. ; 24cm Phân loại UDC :    512 Số đăng ký :            0981-0983
 1. Nhan đề : Giúp học tốt toán THCS Hình học 9 / Phan Tiến Dũng
Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp, 2006 Mô tả vật lý :          171tr. ; 24cm Phân loại UDC :    513 Số đăng ký :            0974-0976
 1. Nhan đề : Giúp học tốt toán THCS đại số 8 / Phan Tiến Dũng
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006 Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            1207-1208
 1. Nhan đề : Giúp học tốt toán THCS toán 9 : T:2 / Phan Tiến Dũng
Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006 Mô tả vật lý :          184tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            1225
 1. Nhan đề : Giúp học tốt toán THCS toán 9 : T:2=Bài tập cơ bản và nâng cao / Phan Tiến Dũng
Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006 Mô tả vật lý :          183000đ ; 24cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            1229
 1. Nhan đề : Giúp trí nhớ Hóa học trung học cơ sở 8 – 9 / Huỳnh Văn út
Nơi xuất bản :         Đồng Nai : Đồng Nai, 2015 Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54 Số đăng ký :            1679
 1. Nhan đề : Gỉang giải phân tích văn 6 / Trần Thị Vân Anh
Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2010 Mô tả vật lý :          188tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(v) Số đăng ký :            1478
 1. Nhan đề : Gíup học tốt hóa học 9 / Phạm Đoan Trinh
Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2006 Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54 Số đăng ký :            1260
 1. Nhan đề : Han-xơ crit-chi-an / Song Mai
Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa-thông tin, 2005 Mô tả vật lý :          201tr. ; 19cm Phân loại UDC :    001(092) Số đăng ký :            0586
 1. Nhan đề : Hoa Phượng vĩ / Tịnh Thủy
Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000 Mô tả vật lý :          138tr. ; 19cm Phân loại UDC :    V23 Số đăng ký :            0653
 1. Nhan đề : Hoa Thạch Thảo / Nguyễn Lưu Hồng Uyên
Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Kim Đồng, 2006 Mô tả vật lý :          127tr. ; 18cm Phân loại UDC :    ĐV13 Số đăng ký :            0948
 1. Nhan đề : Hoàng sa Trường Sa : Các sự kiện tư liệu lịch sử – pháp lý chính tập 1, thế kỉ XV – 2000 / Nguyễn Việt Long
Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2013 Mô tả vật lý :          245tr. ; 20cm Phân loại UDC :    959 Số đăng ký :            0507
 1. Nhan đề : Hoàng tử tật nguyền / Cao Trần Phong
Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 Mô tả vật lý :          171tr. ; 19cm Phân loại UDC :    VNK Số đăng ký :            0944
 1. Nhan đề : Hoạt động giáo dục nghề phổ thông tìm hiểu về nghề kinh doanh / Lê Vân Anh, Lưu Thu Thủy, Trịnh Thị Anh Hoa
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013 Mô tả vật lý :          516tr. ; 27cm Phân loại UDC :    334 Số đăng ký :            1613
 1. Nhan đề : Hoạt động giáo dục ở trường trung học cơ sở / Hà Nhật Thăng ( chủ biên ), Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử,…
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001 Mô tả vật lý :          159tr. ; 20cm Phân loại UDC :    371 Số đăng ký :            0767-0768
 1. Nhan đề : Hoạt động luyện tập Tiếng Anh 9 / Hoàng Thị Diệu Hoài, Phan Thị Như ý
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006 Mô tả vật lý :          115tr. ; 24cm Phân loại UDC :    4A(07) Số đăng ký :            1150-1151
 1. Nhan đề : Huy Cận về tác gia và tác phẩm / Trần Khánh Thành , Lê Dục Tú
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000 Mô tả vật lý :          463 tr. ; 24 cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            0021
 1. Nhan đề : Huy Cận đời và thơ / Huy Cận, Trần Khánh Thành sưu tâm và tuyển chọn
Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 1999 Mô tả vật lý :          795tr. ; 19cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            0208
 1. Nhan đề : Hôn nhân gia đình trong xã hội hiện đại / Nguyễn Minh Hòa
Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2000 Mô tả vật lý :          232tr ; 20cm Phân loại UDC :    39 Số đăng ký :            2175
 1. Nhan đề : Hương nước hồn quê / Toan ánh
Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 1999 Mô tả vật lý :          433tr. ; 21cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            0331
 1. Nhan đề : Hương nước hồn quê / Toan ánh
Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2008 Mô tả vật lý :          433tr. ; 19cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            0252
 1. Nhan đề : Hương nước hồn quê / Toan ánh
Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2008 Mô tả vật lý :          433tr. ; 19cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            0256-0257
 1. Nhan đề : Hướng Dẫn thí nghiệm và bài tập thí nghiệm Hóa học 8 / Trần Quốc Đắc; Trần Trung Ninh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008 Mô tả vật lý :          188tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            2193
 1. Nhan đề : Hướng Dẫn ôn tập làm bài kiểm tra hình học 9 / Nguyễn Đức Chí
Nơi xuất bản :         H. : Đồng Nai, 2015 Mô tả vật lý :          159tr ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            0992
 1. Nhan đề : Hướng dẫn chi tiết học Tiếng Anh 9 / Nguyễn Thị Thanh Yến, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh
Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nằng, 2011 Mô tả vật lý :          125tr. ; 24cm Phân loại UDC :    4A Số đăng ký :            1164-1167
 1. Nhan đề : Hướng dẫn chi tiết học Tiếng Anh 8 / Nguyễn Thị Thanh Yến, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh
Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2011 Mô tả vật lý :          195tr. ; 24cm Phân loại UDC :    4A Số đăng ký :            1325
 1. Nhan đề : Hướng dẫn chi tiết học Tiếng Anh 6 / Nguyễn Thị Thanh Yến, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh, Nguyễn Tú
Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2011 Mô tả vật lý :          154tr. ; 24cm Phân loại UDC :    4(N523) Số đăng ký :            1593-1594
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học Lịch sử lớp 6 bổ túc trung học cơ sở / Nguyễn Sỹ Quế, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Hồng Liên
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          44tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9(V) Số đăng ký :            1979
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học Ngữ văn lớp 6 phổ túc trung học cơ sở : Quyển 1 / Phạm Hoài Thủy, Bùi Tất Tươm, Nguyễn Thúy Hồng
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1969
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học Ngữ văn lớp 6 bổ túc trung học cơ sở : Tập 2 / Phạm Hoài Thủy, Bùi Tất Tươm, Nguyễn Thúy Hồng
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          184tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1973-1974
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học Ngữ văn lớp 6 bổ túc trung học cơ sở : Tập 1 / Phạm Hoài Thủy, Bùi Tất Tươm, Nguyễn Thúy Hồng
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1975
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học Ngữ văn lớp 6 bổ túc trung học cơ sở : Tập 1 / Phạm Hoài Thủy, Bùi Tất Tươm, Nguyễn Thúy Hồng
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1980
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học Sinh học lớp 6 bổ tức trung học cơ sở / Nghiêm Xuân Lượng
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          182tr. ; 24cm Phân loại UDC :    57(07) Số đăng ký :            1876-1878
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh lớp 6 phổ túc trung học cơ sở / Vũ Thị Lợi, Vũ Thị Minh Hằng, Nguyễn Quốc Tuấn
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          182tr. ; 24cm Phân loại UDC :    4(A) Số đăng ký :            1971-1972
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học Toán  lớp 6  bổ túc THCS Tập 2 / Vũ Đình Ruyệt
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          356tr ; 24cm Phân loại UDC :    51(07) Số đăng ký :            1860-1861
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học Vật lí lớp 6 bổ túc trung học cơ sở / Tô Bá Tượng, Nguyễn Văn Bích, Nguyễn Phương Hồng
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm Phân loại UDC :    53 Số đăng ký :            1976-1978
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học công nghệ lớp 6 phổ túc trung học cơ sở / Nguyễn Viết Sự, Nguyễn Thị Hạnh, Triệu Thị Chơi
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm Phân loại UDC :    608 Số đăng ký :            1970
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học công nghệ lớp 6 bổ túc trung học cơ sở / Nguyễn Viết Sự, Nguyễn Thị Hạnh, Triệu Thị Chơi
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm Phân loại UDC :    608(07) Số đăng ký :            1875
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học giáo dục công dân 6 / Hà Nhật Thăng, Đặng Thúy Anh, Bế Hồng Hạnh, Trần Văn Thắng
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          128tr ; 24cm Phân loại UDC :    37(01)(07) Số đăng ký :            1866-1868
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học lịch sử 6 / Nguyễn Sĩ Quý, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Hồng Liên
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          144tr ; 24cm Phân loại UDC :    9(v)07 Số đăng ký :            1869-1870
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học theo điều chỉnh nội dung giảm tải cấp THCS môn Toán / Nguyễn Thế Thạch; Nguyễn Bắc Chính
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013 Mô tả vật lý :          427tr ; 27cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            1951
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học theo điều chỉnh nội dung giảm tải cấp THCS / Trần Đăng Nghĩa, Trịnh Ngọc ánh, Đặng Thị Nghĩa…
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2013 Mô tả vật lý :          435tr. ; 27cm Phân loại UDC :    8(V)(07) Số đăng ký :            0439
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học tiếng anh 6 / Vũ Thị Lợi, Vũ Thị Minh Hằng, Nguyễn Quốc Tuấn
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          182tr ; 24cm Phân loại UDC :    Số đăng ký :            1871
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học toán 6 : Tập 2 / Vũ Đình Ruyệt, Phạm Vĩnh Phúc, Phạm Thị Sang
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          356tr ; 24cm Phân loại UDC :    513 Số đăng ký :            1862
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học toán 6 : Tập1 / Vũ Đình Ruyệt, Phạm Vĩnh Phúc, Phan Thị Sang
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          288tr ; 24cm Phân loại UDC :    513 Số đăng ký :            1863-1865
 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học Địa lí lớp 6 bổ túc trung học cơ sở / Nguyễn Cao Phương, Phạm Thị Sen, Phạm Thị Thanh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          111tr. ; 24cm Phân loại UDC :    91 Số đăng ký :            1873-1874
 1. Nhan đề : Hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 / Nguyễn Minh Tuệ ( chủ biên ), Vũ Đình Hòa, Ngô Thị Yến
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2008 Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm Phân loại UDC :    91 (076) Số đăng ký :            1658
 1. Nhan đề : Hướng dẫn giải bài tập hóa học 8 / Trần TRung Ninh
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2012 Mô tả vật lý :          116tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1253
 1. Nhan đề : Hướng dẫn giải bài tập Hóa học / Phạm Quốc Trung, Phạm Trương
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012 Mô tả vật lý :          179 tr ; 24 cm Phân loại UDC :    54 Số đăng ký :            1264
 1. Nhan đề : Hướng dẫn giải các dạng bài tập trắc nghiệm hóa học 9 / Huỳnh Văn út
Nơi xuất bản :         TP.HCM : TP.Hồ Chí Minh, 2013 Mô tả vật lý :          224tr ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1059
 1. Nhan đề : Hướng dẫn giải các dạng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn 9 / Lê Xuân Soạn; Hoàng Thị Lâm Nho
Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2011 Mô tả vật lý :          361tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1119
 1. Nhan đề : Hướng dẫn giải các dạng đề thi tuyển sinh váo lớp 10 môn ngữ văn 9 / Lê Xuân Soan, Hoàng Thị Lâm Nho
Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2011 Mô tả vật lý :          361tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1093
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học Ngữ văn THCS Tập làm văn lớp 7 / Trần Ngọc Hưởng
Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2005 Mô tả vật lý :          232tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1346-1347
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh / Phan Ngọc Liên
Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2006 Mô tả vật lý :          290tr ; 20cm Phân loại UDC :    3K5H6 Số đăng ký :            1752
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học tốt Ngữ văn 8 : T.2 / Vũ Tiến Quỳnh
Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006 Mô tả vật lý :          202tr. ; 19cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1300
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 7 / Trần Văn Diệm
Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2005 Mô tả vật lý :          252tr. ; 24cm Phân loại UDC :    4A(076) Số đăng ký :            1397
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học tốt toán 6 : Tập 1 / Võ Đại Mau
Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2006 Mô tả vật lý :          297tr ; 20cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            1940
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học tốt toán 6 : T:2 /
Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006 Mô tả vật lý :          308tr. ; 20cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            1527
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học và làm bài tập ngữ văn 9 / Lê Xuân Soan
Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2012 Mô tả vật lý :          251tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(v) Số đăng ký :            1917-1918
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học và ôn tập Lịch sử 6 / Trương Hữu Quýnh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007 Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9 Số đăng ký :            1561
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học và ôn tập Lịch sử 6 / Trương Hữu Quýnh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007 Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9 Số đăng ký :            1569
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học và ôn tập lịch sử 9 / Nguyễ Thị Côi, Nguyễn Xuân Minh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006 Mô tả vật lý :          147tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9 Số đăng ký :            1177
 1. Nhan đề : Hướng dẫn học và ôn tập sinh học 9 / Ngô Văn Hưng, Trần văn Kiên
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008 Mô tả vật lý :          99tr. ; 24cm Phân loại UDC :    57(076) Số đăng ký :            1080
 1. Nhan đề : Hướng dẫn kỹ năng thực hành vệ sinh phòng bệnh / Nguyễn Võ Kỳ Anh
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2012 Mô tả vật lý :          207tr. ; 21cm Phân loại UDC :    8(v) Số đăng ký :            0585
 1. Nhan đề : Hướng dẫn làm bài tập và ôn tâọ vật lí 8 / Bùi Gia Thịnh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008 Mô tả vật lý :          108tr. ; 24cm Phân loại UDC :    53(076) Số đăng ký :            1236
 1. Nhan đề : Hướng dẫn làm bài tập hóa học 8 / Nguyễn Văn Thoại
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009 Mô tả vật lý :          179tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1247
 1. Nhan đề : Hướng dẫn làm bài tập và ôn tập vật lí 9 / Nguyễn Văn Hòa, Vũ Thị Thanh Mai, Vũ Quang,…
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005 Mô tả vật lý :          132tr. ; 24cm Phân loại UDC :    53(076) Số đăng ký :            1189
 1. Nhan đề : Hướng dẫn làm bài tập English 6 / Phạm Đăng Bình
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999 Mô tả vật lý :          175tr. ; 20cm Phân loại UDC :    4(N523)(076) Số đăng ký :            0138-0139
 1. Nhan đề : Hướng dẫn làm bài tập Hóa học 8 / Nguyễn Văn Thoại
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007 Mô tả vật lý :          180 tr. ; 24 cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1279
 1. Nhan đề : Hướng dẫn làm bài tập và ôn tập vật lý 6 / Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Phương Hồng, Vũ Quang…
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008 Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm Phân loại UDC :    53(076) Số đăng ký :            1532
 1. Nhan đề : Hướng dẫn on tập và làm bài kiểm tra hình học 9 / Nguyễn Đức Tri
Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Đông nai, 2015 Mô tả vật lý :          158tr ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            1927
 1. Nhan đề : Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử trung học cơ sở : Phần Lịch sử Việt Nam / Nguyễn Thị Coi, Nguyễn Thị Thới Bình, Nguyễn Tuyết Hương
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010 Mô tả vật lý :          212tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9(V)(07) Số đăng ký :            1623
 1. Nhan đề : Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử trung học cơ sở : Phần Lịch sử Thế giới / Trịnh Đình Tùng; Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010 Mô tả vật lý :          207tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9(V)(07) Số đăng ký :            1625
 1. Nhan đề : Hướng dẫn sử dụng nguồn nước bảo vệ môi  trường và phòng tránh bệnh truyền nhiễm / Nguyễn Quốc Anh
Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa – Thông tin, 2013 Mô tả vật lý :          335tr. ; 21cm Phân loại UDC :    50 Số đăng ký :            1693
 1. Nhan đề : Hướng dẫn sử dụng thiết bị Điện trong gia đình / Nguyễn Bích Hằng
Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 1999 Mô tả vật lý :          216tr. ; 19cm Phân loại UDC :    6T Số đăng ký :            0212
 1. Nhan đề : Hướng dẫn thí nghiệm và bài tập thực nghiệm hóa học 9 / Trần Quốc Đắc, Trần Trung Ninh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010 Mô tả vật lý :          144tr ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1060
 1. Nhan đề : Hướng dẫn thí nghiệm vật lí 9 / Phạm Đình Cương
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006 Mô tả vật lý :          99tr. ; 24cm Phân loại UDC :    53 Số đăng ký :            1200
 1. Nhan đề : Hướng dẫn thí nghiệm và bài tập thực nghiệm Hóa học 8 / Trần Quốc Đắc, Trần trung Ninh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010 Mô tả vật lý :          188 tr. ; 24 cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1277
 1. Nhan đề : Hướng dẫn thí nghiệm và bài tập thí nghiệm hóa học 9 / Trần Quốc Đắc; Trần Trung Ninh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010 Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            2200
 1. Nhan đề : Hướng dẫn thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở / Đào Thanh Hải
Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2001 Mô tả vật lý :          211tr. ; 19cm Phân loại UDC :    34(v) Số đăng ký :            2131
 1. Nhan đề : Hướng dẫn trả lời câu hỏi ngữ văn lớp 6 / Nguyễn Thị Hòa
Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2008 Mô tả vật lý :          332tr. ; 21cm Phân loại UDC :    8(v) Số đăng ký :            1480
 1. Nhan đề : Hướng dẫn trả lời câu hỏi Ngữ văn lớp 9 / Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Giới
Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2007 Mô tả vật lý :          289tr. ; 24cm Phân loại UDC :    4(V) Số đăng ký :            1114-1115
 1. Nhan đề : Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 7 / Tạ Thị Thúy Anh
Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2017 Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9(V)(076) Số đăng ký :            1565
 1. Nhan đề : Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 6 / Đoàn Công Tương
Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm, 2017 Mô tả vật lý :          86tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9(V)(076) Số đăng ký :            1566-1567
 1. Nhan đề : Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 6 / Hồ Văn Mạnh
Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2016 Mô tả vật lý :          119tr. ; 24cm Phân loại UDC :    91 Số đăng ký :            1580-1581
 1. Nhan đề : Hướng dẫn trả lới câu hỏi và bài tập lịch sử 8 / Nguyễn Thị Coi, Nguyễn Văn Đằng, Phạm Kim Oanh,…
Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2017 Mô tả vật lý :          198tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9(V) Số đăng ký :            1318
 1. Nhan đề : Hướng dẫn tập luyện bóng đá / Nguyễn Toán
Nơi xuất bản :         H. : Thể dục thể thao, 1999 Mô tả vật lý :          123tr. ; 21cm Phân loại UDC :    7A8 Số đăng ký :            0338
 1. Nhan đề : Hướng dẫn tập làm văn 8 / Vũ Nho
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012 Mô tả vật lý :          173tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1333
 1. Nhan đề : Hướng dẫn tập làm văn 7 / Vũ Nho, Nguyễn Thúy Hồng, Trần Thị Nga,…
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008 Mô tả vật lý :          191tr. ; 24cm Phân loại UDC :    89V)(07) Số đăng ký :            2101
 1. Nhan đề : Hướng dẫn tập làm văn 8 / Vũ Nho, Nguyễn Thúy Hồng, Trần Thị Nga, Trần Thị Hành
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007 Mô tả vật lý :          176 tr. ; 24 cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1280
 1. Nhan đề : Hướng dẫn tìm hiểu những điều giáo viên chủ nhiệm cần biết / Lê Huyền Trang, Minh Huệ ( sưu tầm và biên soạn )
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2012 Mô tả vật lý :          247tr. ; 24cm Phân loại UDC :    371 Số đăng ký :            1655
 1. Nhan đề : Hướng dẫn tìm hiểu những điều giáo viên chủ nhiệm cần biết / Lê Huyền Trang, Minh Huệ
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà  Nội, 2012 Mô tả vật lý :          247 tr ; 24 cm Phân loại UDC :    371(01) Số đăng ký :            1950
 1. Nhan đề : Hướng dẫn tự giải bài tập toán 9 : T;1 / Nguyễn Việt bắc
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007 Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51 Số đăng ký :            1226
 1. Nhan đề : Hướng dẫn tự học Ngữ Văn 8 : T.2 / Nguyễn Xuân Lạc, Bùi Tất Tươm
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007 Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1289
 1. Nhan đề : Hướng dẫn và làm bài kiểm tra đại số 9 / Nguyễn Đức Chí
Nơi xuất bản :         Đồng Nai : Đồng Nai, 2015 Mô tả vật lý :          151tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            1014-1015
 1. Nhan đề : Hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh / Trương Thị Hoa Bích Dung
Nơi xuất bản :         H. : Quốc gia Hà Nội, 2012 Mô tả vật lý :          151tr ; 20cm Phân loại UDC :    371(07) Số đăng ký :            1939
 1. Nhan đề : Hướng dẫn xử lý nguồn nước bảo vệ môi trường và phòng tránh bệnh truyền nhiễm / Nguyễn Quốc Anh
Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2013 Mô tả vật lý :          335tr. ; 20cm Phân loại UDC :    502 Số đăng ký :            0534
 1. Nhan đề : Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác Lênin / Nguyễn Văn Thỏa
Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000 Mô tả vật lý :          117tr. ; 19cm Phân loại UDC :    3K Số đăng ký :            2132-2133
 1. Nhan đề : Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn Văn Thỏa
Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2000 Mô tả vật lý :          82tr. ; 19cm Phân loại UDC :    3K Số đăng ký :            2134-2135
 1. Nhan đề : Hướng dẫn ôn thi môn triết học Mác Lênin / Nguyễn Văn Thỏa
Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2000 Mô tả vật lý :          111tr. ; 19cm Phân loại UDC :    1D Số đăng ký :            2136-2137
 1. Nhan đề : Hướng dẫn ôn tập và là bài kiểm tra đại số 9 / Nguyễn Đức Chí
Nơi xuất bản :         Đồng Nai : Đồng Nai, 2015 Mô tả vật lý :          151tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            1007
 1. Nhan đề : Hướng dẫn ôn tập và làm bài kiểm tra hình học 9 / Nguyễn Đức Chí
Nơi xuất bản :         Đồng Nai : Đồng Nai, 2015 Mô tả vật lý :          159tr. ; 24cm Phân loại UDC :    51(076) Số đăng ký :            1013
 1. Nhan đề : Hướng dẫn địa lí 6 / Nguyễn Cao Phương, Phạm Thị Sen, Phạm Thị Thanh
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003 Mô tả vật lý :          111tr ; 24cm Phân loại UDC :    91(07) Số đăng ký :            1872
 1. Nhan đề : Hà Nội di tích lịch sử văn hóa và danh thắng / Doãn Đoan Trinh
Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa dân tộc Việt Nam, 2000 Mô tả vật lý :          844tr. ; 21cm Phân loại UDC :    9(069) Số đăng ký :            0127
 1. Nhan đề : Hàng không qua một thế kỷ phát triển / Nguyễn Thiện Tống
Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999 Mô tả vật lý :          177tr. ; 20cm Phân loại UDC :    6T Số đăng ký :            0263
 1. Nhan đề : Hành trình chữ viết / Lê Minh Quốc
Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000 Mô tả vật lý :          148tr. ; 20cm Phân loại UDC :    4V (083) Số đăng ký :            0749-0750
 1. Nhan đề : Hãy cùng khám phá bí mật của sinh vật / Dương Văn Phiên, Từ Tống Hựu
Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999 Mô tả vật lý :          79 tr. ; 19 cm Phân loại UDC :    57 Số đăng ký :            0430
 1. Nhan đề : Hãy quý trọng bản thân=Tư vấn chăm sóc, vệ sinh thân thể / Nguyễn Thị Ngọc Toản
Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 2000 Mô tả vật lý :          242tr. ; 19cm Phân loại UDC :    613 Số đăng ký :            0525
 1. Nhan đề : Hãy trả lời em tại sao? : Tập V / Arkady Leokum, Đặng Thiền Mẫu
Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999 Mô tả vật lý :          240tr. ; 19cm Phân loại UDC :    001.9 Số đăng ký :            0225
 1. Nhan đề : Hãy trả lời em tại sao? : Tập IV / Arkady Leokum, Đặng Thiền Mẫu
Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999 Mô tả vật lý :          199tr. ; 19cm Phân loại UDC :    001.9 Số đăng ký :            0226
 1. Nhan đề : Hãy trả lời em tại sao? : Tập II / Arkady Leokum, Đặng Thiền Mẫu
Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999 Mô tả vật lý :          199tr. ; 19cm Phân loại UDC :    001.9 Số đăng ký :            0227
 1. Nhan đề : Hãy trở thành người thông minh sáng tạo / Lê Nguyên Long
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999 Mô tả vật lý :          200 tr. ; 20,3 cm Phân loại UDC :    001.9 Số đăng ký :            0421
 1. Nhan đề : Hệ Thống hóa kiến thức và luyện tập giải bài tập Hóa học 9 / Ngô Ngọc An
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012 Mô tả vật lý :          199 tr. ; Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1046
 1. Nhan đề : Hệ thống Hóa kiến thức và luyện giải bài tập Hóa học 8 / Ngô Ngọc An
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008 Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            2192
 1. Nhan đề : Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận lịch sử 9 / Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Văn Đằng
Nơi xuất bản :         TP.HCM. : TP.HCM, 2007 Mô tả vật lý :          199tr ; 24cm Phân loại UDC :    9 Số đăng ký :            1942
 1. Nhan đề : Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Lịch Sử 9 / Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Văn Đằng, Nguyễn Thị Kim Thoa
Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2008 Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9(076) Số đăng ký :            1170
 1. Nhan đề : Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Ngữ văn 8 / Đoàn Thị Kim Nhung, Hoàng Thị Minh Thảo
Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2008 Mô tả vật lý :          246tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1297
 1. Nhan đề : Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận ngữ văn 9 / Đoàn Thị Kim Nhung
Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2007 Mô tả vật lý :          202tr. ; 24cm Phân loại UDC :    8(076) Số đăng ký :            1910
 1. Nhan đề : Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận lịch sử 8 / Trịnh Đình Tùng ( chủ biên ), Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Thế Bình
Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học quốc gia, 2008 Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm Phân loại UDC :    9 Số đăng ký :            1445
 1. Nhan đề : Hệ thống các đề kiểm tra ngữ văn 9 / Đỗ Xuân Hằng
Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2009 Mô tả vật lý :          102tr. ; 24cm Phân loại UDC :    4(v) Số đăng ký :            1912
 1. Nhan đề : Hệ thống hóa kiến thức và luyện giải  bài tập / Ngô Ngọc An
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009 Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1245
 1. Nhan đề : Hệ thống hóa kiến thức và luyện giải bài tập hóa hoc 8 / Ngô Ngọc An
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012 Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            1254
 1. Nhan đề : Hệ thống hóa kiến thức và luyện giải bài tập Hóa học 9 / Ngô Ngọc An
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012 Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm Phân loại UDC :    54(076) Số đăng ký :            2199
 1. Nhan đề : Hệ thống kiến thức và các dạng bài tập ngữ pháp Tiếng Anh trung học cơ sở / Lê Đại Khoa, Huỳnh Kim Tuấn
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009 Mô tả vật lý :          227tr. ; 24cm Phân loại UDC :    4A(076) Số đăng ký :            1889
 1. Nhan đề : Hò Chí Minh hồn dân tộc / Nguyễn Tiến Hữu
Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001 Mô tả vật lý :          243 tr. ; 20 cm Phân loại UDC :    3K5H6 Số đăng ký :            1741
 1. Nhan đề : Hỏi – Đáp Ngữ văn 8 / Đặng Thiêm
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011 Mô tả vật lý :          183tr. ; 21cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1299
 1. Nhan đề : Hỏi – Đáp kiến thức Địa Lí 8 / Lê Thí
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009 Mô tả vật lý :          115tr. ; 24cm Phân loại UDC :    91 Số đăng ký :            1330-1331
 1. Nhan đề : Hỏi – đáp kiến thức Ngữ Văn 7 / Lê Huy Bắc ( chủ biên), Lê Quang Đức, Nguyễn Quý
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007 Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm Phân loại UDC :    4 (V) Số đăng ký :            1338
 1. Nhan đề : Hỏi và Đáp về văn hóa Việt Nam / Đỗ Lai Thúy,Trần phượng Trinh Biên tập
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999 Mô tả vật lý :          305 tr. ; 19 cm Phân loại UDC :    37(V) Số đăng ký :            0176
 1. Nhan đề : Hỏi và đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Thanh Hà
Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2007 Mô tả vật lý :          122tr ; 20cm Phân loại UDC :    3K5H6 Số đăng ký :            1746
 1. Nhan đề : Hỏi và đáp ngữ văn 9 / Đặng Thêm
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011 Mô tả vật lý :          251 tr ; 21 cm Phân loại UDC :    8(V) Số đăng ký :            1129
 1. Nhan đề : Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Hoàng
Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2000 Mô tả vật lý :          79tr ; 20cm Phân loại UDC :    3K5H6 Số đăng ký :            1758
 1. Nhan đề : Hỏi và đáp về những vấn đề then chốt của khoa học và công nghệ / Bùi Văn Ngợi
Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999 Mô tả vật lý :          119tr. ; 19cm Phân loại UDC :    0019 Số đăng ký :            0393
 1. Nhan đề : Hỏi và đáp về những vấn đề then chốt của khoa học và công nghệ / Mai Hà, Đậu Thị Hạnh, Kim Ngọc Chi
Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2008 Mô tả vật lý :          119tr. ; 19cm Phân loại UDC :    0019 Số đăng ký :            0228
 1. Nhan đề : Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long Hà Nội / Tô Hoài
Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2001 Mô tả vật lý :          149tr ; 14cm Phân loại UDC :    9V Số đăng ký :            0729-0730
 1. Nhan đề : Hỏi đáp giải phẫu sinh lí người / Lê Quang Long
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001 Mô tả vật lý :          88tr. ; 20.3cm Phân loại UDC :    5A2 Số đăng ký :            0879
 1. Nhan đề : Hỏi đáp giải phẫu sinh lí người / Lê Quang Long
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001 Mô tả vật lý :          88tr. ; 20.3cm Phân loại UDC :    5A2 Số đăng ký :            0887
 1. Nhan đề : Hỏi đáp kiến thức Địa lý 7 / Lê Thí
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009 Mô tả vật lý :          110tr. ; 24cm Phân loại UDC :    91 Số đăng ký :            1448-1449
 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử 7 / Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Đình Vỳ
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007 Mô tả vật lý :          127tr. ; 20.3cm Phân loại UDC :    9 Số đăng ký :            1438
 1. Nhan đề : Hỏi đáp ngữ văn 6 / Đặng Thêm
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011 Mô tả vật lý :          179 tr. ; 21 cm Phân loại UDC :    6151 Số đăng ký :            1493
 1. Nhan đề : Hỏi đáp sinh học 6 / Lê Thị Phượng
Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009 Mô tả vật lý :          104tr. ; 24cm Phân loại UDC :    57 Số đăng ký :            1554
Trường THCS Tạ Thị Kiều
Bản quyền © 2013-2019 thuộc về Trường THCS Tạ Thị Kiều.
Trang web được thiết kế bằng HTML5 và CSS3.