• Trường THCS Tạ Thị Kiều
  • Trường THCS Tạ Thị Kiều
  • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
  • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
  • Chỉ có sách và người thầy mới làm nên trường học. (Xu Khomlixnki)

Ban giám hiệu

* Hiệu Trưởng:

- Họ và tên: Võ Văn Tiến.

- Năm sinh: 1968.

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP chuyên ngành Sử.

- Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT.

- Tiêu chuẩn chính trị: Đảng viên

- Thời gian công tác trong ngành: 29 năm

- Trình độ quản lí: Đã qua lớp quản lí giáo dục.

- Năng lực quản lí: Luôn hoàn thành nhiệm tốt vụ được giao, điều hành hoạt động giáo dục của nhà trường đúng quy định và có tác dụng nâng cao chất lượng.

* Phó hiệu trưởng:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Hồng.

- Năm sinh: 1967.

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP chuyên ngành Lý.

- Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT.

- Thời gian công tác trong ngành: 29 năm.

- Trình độ quản lí: Đã qua lớp quản lí giáo dục.

- Năng lực quản lí: Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều hành hoạt động chuyên môn của nhà trường đúng quy định có tác dụng nâng cao chất lượng.