• Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
  • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
  • Trường THCS Tạ Thị Kiều
  • Trường THCS Tạ Thị Kiều
  • Chỉ có sách và người thầy mới làm nên trường học. (Xu Khomlixnki)

Ban giám hiệu

* Hiệu Trưởng:

– Họ và tên: Võ Văn Tiến.

– Năm sinh: 1968.

– Trình độ chuyên môn: ĐHSP chuyên ngành Sử.

– Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT.

– Tiêu chuẩn chính trị: Đảng viên

– Thời gian công tác trong ngành: 29 năm

– Trình độ quản lí: Đã qua lớp quản lí giáo dục.

– Năng lực quản lí: Luôn hoàn thành nhiệm tốt vụ được giao, điều hành hoạt động giáo dục của nhà trường đúng quy định và có tác dụng nâng cao chất lượng.

* Phó hiệu trưởng:

– Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Hồng.

– Năm sinh: 1967.

– Trình độ chuyên môn: ĐHSP chuyên ngành Lý.

– Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT.

– Thời gian công tác trong ngành: 29 năm.

– Trình độ quản lí: Đã qua lớp quản lí giáo dục.

– Năng lực quản lí: Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều hành hoạt động chuyên môn của nhà trường đúng quy định có tác dụng nâng cao chất lượng.

Trường THCS Tạ Thị Kiều
Bản quyền © 2013-2017 thuộc về Trường THCS Tạ Thị Kiều.
Website được thiết kế bằng HTML5 và CSS3.
Thiết kế bởi EduSoft