• Trường THCS Tạ Thị Kiều
 • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
 • Trường THCS Tạ Thị Kiều
 • Chỉ có sách và người thầy mới làm nên trường học. (Xu Khomlixnki)
 • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới

Author Archive

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 08/01/2018

Đăng bởi TTK ngày

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 08/01/2018.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công môn Vật lí 9 (Lớp của thầy Sử và cô Thủy).
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 2) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu học kỳ II từ ngày 03/01/2018 (Có điều chỉnh lúc 10g30, ngày 02/01/2018)

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 03/01/2018 (Có điều chỉnh lúc 10g30, ngày 02/01/2018).

  Quí thầy cô chủ nhiệm nhắn tin hoặc gọi điện thông báo cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời thông qua website của trường.

  Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 1) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 6 học kỳ I từ ngày 20/11/2017

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 6 học kỳ I năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 20/11/2017.

  Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

  Lý do thay đổi:

 • Môn Công nghệ 7 thực hiện 2 tiết/tuần.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 5) tại đây.