• Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
 • Trường THCS Tạ Thị Kiều
 • Trường THCS Tạ Thị Kiều
 • Chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới
 • Chỉ có sách và người thầy mới làm nên trường học. (Xu Khomlixnki)

Author Archive

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ II từ ngày 04/03/2019

Đăng bởi TTK ngày

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 2 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 04/03/2019.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

 • Công nghệ 7 tăng 1 tiết, thực hiện 2 tiết/tuần.
 • Công nghệ 8 giảm 1 tiết, thực hiện 1 tiết/tuần.
 • Và một số thay đổi nhỏ khác.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 3) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 11/02/2019

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 11/02/2019.

  Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

  Lý do thay đổi:

 • Thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh của các lớp 9.
 • Môn Âm nhạc được sắp xếp học trái buổi.
 • Và một số thay đổi nhỏ khác.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 2) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ I từ ngày 26/11/2018

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ 1 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 26/11/2018.

  Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

  Lý do thay đổi:

 • Điều chỉnh phân công giảng dạy môn Tin học.
 • Một số thay đổi khác.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 5) tại đây.

  Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ II từ ngày 02/04/2018

  Đăng bởi TTK ngày

  Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 2 năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 02/04/2018.

  Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

  Lý do thay đổi:

 • Thay đổi phân công môn Ngữ văn 7.
 • Môn Công nghệ 7 thực hiện 2 tiết/tuần, môn Công nghệ 8 thực hiện 1 tiết/tuần.
 • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 4) tại đây.

  Trường THCS Tạ Thị Kiều
  Bản quyền © 2013-2019 thuộc về Trường THCS Tạ Thị Kiều.
  Trang web được thiết kế bằng HTML5 và CSS3.